Dự án nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 359: Phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB trước ngày 31/8/2022

Sáng 1/7, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ cùng lãnh đạo các Sở, ngành và đơn vị liên quan thực địa kiểm tra tiến độ Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 359, huyện Thủy Nguyên.

Đến thời điểm này, đối với đoạn tuyến từ cầu Bính đến xã Trung Hà, hiện còn 230 trong tổng số 1.727 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Khối lượng thi công đạt hơn 83%. Đối với đoạn từ xã Thủy Triều đến KCN Bến Rừng, còn 181 hộ trong tổng số 1.101 hộ chưa bàn giao mặt bằng. Tiến độ thực hiện hợp phần đường đạt 52%, hợp phần tái định cư đạt 95%. .

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ địa kiểm tra tiến độ Dự án.
Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Huyện Thủy Nguyên tiếp tục tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến độ GPMB.

Huyện Thủy Nguyên đang tiếp tục tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến độ GPMB; bố trí tái định cư, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác GPMB xong trước ngày 31/8 tới.

Qua công tác kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ đánh giá, tính từ thời điểm kiểm tra trước đến hiện tại, Dự án đang tiến triển rất chậm, tiến độ không đạt yêu cầu cả về công tác GPMB và thi công. Phó Chủ tịch nêu rõ, công tác GPMB và tái định cư là những nhiệm vụ mà huyện Thủy Nguyên cần phải tập trung thực hiện để phục vụ thi công dự án, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Thọ kết luận cuộc kiểm tra.

Phó Chủ tịch yêu cầu chính quyền địa phương, Ban Quản lý dự án cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện dự án; tiếp tục đẩy mạnh công tác GPMB, tái định cư; phối hợp cùng với các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát lại quỹ đất tái định cư, trong phân bổ nguồn vốn, cần ưu tiên nguồn kinh phí phục vụ công tác GPMB. Phó Chủ tịch cũng đề nghị các nhà thầu thi công chia sẻ khó khăn với chủ đầu tư, nâng cao trách nhiệm trong quá trình thi công dự án, bảo đảm để dự án về đích đúng kế hoạch đã cam kết.

0936 922 293Đăng ký thông tin